YUNANİSTAN’IN BAĞIMSIZLIĞINI KAZANMA SÜRECİNDE TÜRKLERİN BÜYÜK BİR KATLIAMA UĞRADIĞI UNUTULMAMALI

Mart 28, 2021

|

Kategori:

BASIN AÇIKLAMASI                                                                                                     23 Mart 2021

YUNANİSTAN’IN BAĞIMSIZLIĞINI KAZANMA SÜRECİNDE TÜRKLERİN BÜYÜK BİR KATLIAMA UĞRADIĞI UNUTULMAMALI

ÖZET

25 Mart 2021 tarihinde “Yunan Devrimi” adıyla Yunanistan’ın bağımsızlığını kazanmasının  200. yıl kutlanacak.Bu kutlama yapılırken tarihsel  gerçekler ve günümüzde Türk-Yunan İlişkilerinin durumu göz önüne alınmalıdır.

Birincisi,bağımsızlığı kazanma sürecinde Atina ve Mora’dan onbinlerce Türk öldürülmüştür.İkincisi ise günümüzde Yunanistan’da  yaşamakta  olan Batı Trakya Türkleri ile Rodos ve İstanköy Türklerine kültürel soykırım uyguladığı ve  Yunan Devleti ve halkının emperyal güçlerin verdiği kararlardan etkilendiği unutulmamalıdır.

———————————————————————-

25 Mart 2021 tarihinde “Yunan Devrimi” adıyla Yunanistan’ın bağımsızlığını kazanmasının  200. yıl kutlanacak. Bu kutlama yapılırken tarihsel  gerçekler ve günümüzde Türk-Yunan İlişkilerinin durumu göz önüne alınmalıdır.

Bilindiği üzere Fransız Devrimi’nin etkisiyle Balkanlarda bağlayan etnik milliyetçilik Yunan halkını da etkilemişti.Bu zamana değin Osmanlı Devleti tarafından Yunan  Ortodokslarına din ve vicdan özgürlüğü tanınmıştı.Bu sayede Fener Rum Patrikhanesi Ortodoks dünyasında ve Vatikan’a karşı güçlü bir nüfuz alanına sahip olmuştu.”Pax Ottomania” olarak ifade edilen Osmanlı döneminde diğer etnik-dini topluluklar  gibi uyum içinde yaşamaktaydılar. Ayrıca sağlanan olanaklar ile ticarette egemen durumda idiler.

Bütün bunlara karşı milliyetçilik çağında etkilenen Yunan halkı,bağımsızlık kazanma sürecinde,o yıllarda Atina ve Mora’da var olan ve nüfusun çoğunluğunu oluşturan Müslüman  Türklere karşı çok acımasız davrantılar.Sadece Mora’da 3 gün içinde 40 bini yakın Türkü vahşice öldürdüler.

Kuruluşlarından  bu yana Avrupalı devletlerinin desteğiyle 100 yıl içinde orta ölçekte bile güç olmayan bir devlet olarak sınırlarını Türkiye’ye karşı 5 kat büyütebilmeyi başardılar.

Megali ideanın yeniden canlanması ve Anadolu’nun hedef tahtasına oturtulması ile 15 Mayıs 1919’da  Türklere karşı piyon  olarak sahaya sürüldüler.Ancak Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Türk ordusu karşısında bozguna uğradılar.

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra da  egemen güçler tarafından  yaratılan iç savaşta Yunanistan’da kardeş kavgası yaşandı.

Günümüzde ise Yunanistan, NATO ve AB üyesi olarak iç istikrarını ve siyasi bütünlüğünü Türk düşmanlığı ve karşıtlığı üzerine  sürdürüyor.

Küçük Asya faciası ve Kıbrıs Barış Harekâtı yenilgilerinin yarattığı aşağılık kompleksi, kilise ve megali ideanın hayal dünyasının öğretileri ile karışınca Ege Denizi’nde Türkiye ile barış içinde bir arada yaşamayı red etmekteler . Ege ve Akdeniz’de Türkiye’nin haklarını gasp etmeyi kendine hak gören bir devlet  olarak görüyorlar.

Yunanistan’ın egemen güçlerden aldıkları silah alımları ,pazar durumuna gelmeleri ,üs anlaşmaları ve ihale paylaşımları ile Türklere ve Türkiye karşı izlediği politikalar,ekonomilerini zor duruma getirmiş bulunuyor.Bu durum Yunan halkının  yoksulluğun pençesine düşmesine  neden oldu.

Özetle Yunanistan’ın  25 Mart 2021 tarihinde Yunan Devrimi” adıyla Yunanistan’ın bağımsızlığını  kutlanırken , Atina ve Mora’dan onbinlerce Türkün öldürülmesi ve de kendi ülkesinde yaşamakta  olan Batı Trakya Türkleri ile Rodos ve İstanköy Türklerine karşı kültürel soykırım uygulaması unutulmamalıdır.

Daha da ötesi günümüzde de Yunan halkının Türklere ve Türkiye’ye karşı büyük güçler mücadelesinde piyon olmaması  ve sömürgeleşmeye   karşı tavır göstermesi gerekiyor.

Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı

Rodos,İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği(ROİSDER)/ Rhodes, Kos(İstanköy) and the Dodecanese Turks Culture and Solidarity Association

• 1813/4 Sokak,No.2/6,D.2 Ethem Bey Apt.,Bostanlı-Karşıyaka/İzmir/Türkiye •  Tel.: +0090 (232) 362 06 44• Dernek iletişim: E-mail :info@rodosistankoyturkleri.org.tr •  www.rodosistankoyturkleri.org.tr

 President:MustafaKaymakçı

 E-mail: mustafa.kaymakci68@gmail.com

Paylaşın

İlişkili Makaleler

Kıbrıs Sorunu İçin Doğal Çözüm*

About Author

admin