2014 DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ

Mart 31, 2017

|

Kategori:

DTÖ 2014 YILI ULUSLAR ARASI TİCARET İSTATİSTİKLERİ ve KISA BİR DEĞERLENDİRME
Dünya Ticaret Örgütü her yıl ekim ayında bir önceki yıla ait dış ticaret gelişmelerini yayınlıyor. 2014 yılında dış ticaret istenilen düzeyde gelişmemiş ve ticarette 2009’daki kriz dönemi dışında son yılların en düşük artış oranı yaşanmıştır. Toplam ihracat hacmi sadece % 0.6 artarak 18.890 dolara çıkmıştır. GATT’ın kurulduğu 1947’den bu yana, yıllar boyunca, genel olarak, dış ticaret hacminde dünya gayrisafi gelir artışının 2 katı artış kaydedilmekteydi. 2014 yılında ticaret artış oranının yavaşladığı ve gelir artışı oranıyla eşitlendiği görülmektedir. Her ne kadar, Hindistan’ın ve Çin’in ihracatları, sırasıyla % 8,7 ve % 5,5 artış göstermişse de, genel olarak gelişen ekonomilerde kalkınma hızının düşmesi bu durumun başlıca sebebidir. Petrol ve temel ham madde fiyatlarındaki düşüş, Brezilya, Güney Amerika ülkeleri ile Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu üyeleri ve birçok diğer petrol üreticisi ülkenin gelirlerinin azalmasına yol açmış ve doğal olarak söz konusu ülkelerin ithalatları da önemli ölçüde azalmıştır. Hiç şüphesiz, Ukrayna ve Orta Doğudaki siyasi kriz ve silahlı çatışmalar Yunanistan ve bazı Akdeniz ülkelerinin borç sorunları, abd dolarındaki değer artışı ve dolar faizinin yükselme beklentisi gibi unsurlar da bu olumsuzluğa katkı yapmıştır. Ham madde fiyatlarındaki düşüşün ve iktisadi faaliyetlerdeki yavaşlamanın ve bu arada özellikle başta Rusya ve Brezilya birçok ülkenin ekonomik sorunlarının devam etmiş olması neticesinde, Dünya ticaretinde, gerek 2015 yılında, gerek içinde bulunduğumuz 2016 yılında ithalatta ve ihracat oldukça zayıf bir artış ve belki de 2009 yılında görüldüğü gibi bir azalma görülecektir. Bu durumda ekonomik faaliyetlerin ve GYÜ’in kalkınma çabalarının da olumsuz etkilenmesi kaçınılmazdır. Yukarıda belirtilen nedenlerle ülkemizin ihracat ve ithalat rakamlarında kaydedilen azalmaların, kalkınma hızımızın son yıllardaki düşüşünde önemli etkenlerden biri olduğu da kuşkusuzdur.
2014 yılı Dünya ve Türkiye’de kaydedilen dış ticaret rakamları aşağıdadır.

2014 DÜNYA VE TÜRKİYE *
İhracat             İthalat
Dünya                                                           18.422*             18569*
Türkiye                                                             157*                   242*
T’nin payı                                                     %0.83                 %1.27
T’nin sırası                                                         31                       21

*Mal ticareti. Milyar abd doları

 HİZMET TİCARETİ
2014 DÜNYA VE TÜRKİYE

                                                                      İhracat                  İthalat
Dünya                                                           4.860*                  4.740*

Türkiye                                                             49*                         23*

T’nin Payı                                                        %1                         %0.5

T’nin Sırası                                                 16nci                       36nci
* Milyar Abd Doları
Kaynak: Dünya Ticaret Örgütü

MAL + HİZMET TİCARETİ
2014 DÜNYA VE TÜRKİYE

                                                                     İhracat                         İthalat
Dünya                                                         23.282*                      23.309*

Türkiye                                                            207*                             265*

T’nin Payı                                                   %0.88                             %1.13

* Milyar Abd Doları
Kaynak: Dünya Ticaret Örgütü 2015 Ticaret istatistikleri

Paylaşın

İlişkili Makaleler

About Author

admin