Dünya Ticaret Örgütü

Mart 2, 2014

|

Kategori:

Dünya Ticaret Örgütü

         

DTÖ, ikinci dünya savaşından sonra imzalanan ve  uluslar arası ticareti 50 yıla yakın bir süre yönlendiren GATT’ın ( Ticaret ve Tarife Genel Anlaşması / General Agreement on tariffs and trade )  yetersiz kalması üzerine, 1 ocak 1995 ‘te  kurulmuştur.

DTÖ,  her üyenin dış ticaret işlemlerinde diğer tüm üyelere, istisnalar dışında,  eşit davranması, adil işlem, şeffaflık, yerli ve ithal mallara eşit uygulama ve gelişme yolundaki ülkelere kalkınma yardımı gibi temel ilkelerden hareketle, uluslar arası ticaretin düzenli ve sürdürülebilir bir şekilde gelişmesi için uluslar arası hukuk kurallarını oluşturmak ve bunların uygulanmalarını gözetmek amacı gütmektedir. 

DTÖ, Mal Ticareti’nin (Trade in Goods- GATT 94)  yanı sıra, Hizmet ticareti ( Trade on Services- GATS) ve Ticaretle İlgili Fikri Mülkiyet Hakları ( Trade related intellectual Property Rights- TRİPS ) konularında da faaliyet göstermektedir.  

DTÖ, hukuki düzenlemelerin yanı sıra, üye devletlerin ticaretle ilgili olarak geleceğe yönelik konuları tartıştıkları ve müzakere ettikleri bir platform görevi de görmektedir. Bu çerçevede, gelecekte, ticaretle ilgili oldukları ölçüde, çevre, sosyal, enerji, nakliye vs. gibi konuların da DTÖ’nün faaliyetleri arasına girmesi beklenmelidir. 

DTÖ’de kararlar oylama ile değil, müzakere (negociation) ve uzlaşma (consensus) yöntemiyle alınmaktadır.      

DTÖ’nün 160 üyesi vardır. ( En son Yemen üye olmuştur). Üye ülkeler arasındaki ticaret hacmi Dünya ticaretinin % 95’ini aşmıştır. Ayrıca, 30 kadar ülke ve birçok uluslar arası kuruluş DTÖ’ye gözlemci statüsündedir. Bu arada, söz konusu 30  ülkeden bazıları da tam üye olmak için müzakereleri sürdürmektedir. 

DTÖ sekreteryası Cenevre kentindedir ve Genel Müdür tarafından yönetilmektedir.  

Paylaşın

İlişkili Makaleler

About Author

admin