İstemi Parman

Şubat 9, 2014

|

Kategori:

İSTEMİ PARMAN

                          (Özgeçmiş) 

1939 Çorlu doğumlu

195058 Galatasaray Lisesi

195862 A.Ü. SBF. Diplomasi ve dış ilişkiler bölümü

196566 Nancy Üniversitesi Avrupa Etüdleri Merkezi (Avrupa bütünleşmesi ve Ortak Tarım politikası)

196768 Dışişleri Bakanlığı Avrupa Ekonomik Topluluğu şubesinde 2nci kâtip

196972 Avrupa Ekonomik Topluluğu nezninde Türkiye Daimi Temsilciliğinde Başkâtip ,                                                       T             Türkiye AET Ortaklık Konseyi Türk sekreteri

197273 Halep Maiyette Başkonsolosu

197475 Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Gn.Md. de şube müdürü ( Ege ve Sivil Havacılık konuları )

197579 Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğinde iktisadi konularla                                                    görevli Büyükelçilik Müsteşarı.

Bu çerçevede:                                                                                                                              

a) Tokyo Ticaret Müzakerelerinde Türk heyeti üyesi,                                                                                                                

b) Tekstil Komitesi üyesi,                                                                                                                                                            

c) Gelişme Yolundaki Ülkelerarası Tercihli Ticaret komitesi Başkanı,

d) Uluslararası Sütlü mamuller ticareti konusunda AET ile ABD arasındaki uyuşmazlığın                                                          çözümü için kurulan Panel üyesi,

e)Uluslararası şeker ticareti konusunda AET ile Avustralya ve AET ile Brezilya arasındaki                                                          uyuşmazlıkların çözümü için kurulan panellerin üyesi,

19801981 Dışişleri Bakanlığı Araştıma ve siyaset planlama daire Başkanı

19822001 Dış Ticaret ve Finans konularında özel çalışma

2003——– Türkiye Avrupa Vakfı eğitim sorumlusu ( AB ve TürkiyeAB ilişkileri konusunda seminer ve konferanslar )

2001——– Öğretim Görevlisi:

 – 20012003 Yeditepe Üniversitesi Fransızca Uluslararası ilişkiler Bölümü (Lisans)

 – 20042012 İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dış Ticaret Bölümü(Yüksek Lisans)

 – 2010——-  Haliç Üniversitesi Sosyal bilimler Fakültesi(Lisans) ve Sosyal Bilim Enstitüsü ( Yüksek Lisans)

                Ders Konuları :

a) Uluslar arası Ticaret Politikaları ( Küreselleşme, Ticaretin gelişmesi, GATT ve Dünya Ticaret Örgütü, DTÖ anlaşmaları, Korumacılık ve liberalizm, Türkiye, AB, ABD, Çin ve diğer bazı ülkelerin dış ticaret politikaları ve uygulamaları, Dünya ticaretinin önemli sektörleri )  

 b) AB ( kuruluşu, organları, işleyişi, ticaret,tarım, rekabet ortak politikaları vs.),genişleme ve son gelişmeler                Türkiye AB ilişkileri, (anlaşma ve protokoller, Gümrük Birliği,adaylık  ve müzakere süreci, siyasi konular vs)

 c) Dış Ticaretin Finansmanı

 d) Uluslararası Örgütler

 e) Türk siyaseti  

Paylaşın

İlişkili Makaleler

About Author

admin