Yazarlarımız Arasına Katılmanızı Bekliyoruz

Mart 14, 2014

|

Kategori:

Değerli mal ve hizmet ihracat ve ithalatçıları,
Değerli Akademisyenler,
Değerli Dış ticaretle ilgili iş kollarında çalışanlar,
Değerli doktora, yüksek lisans ve lisans öğrencileri, 
Tüm ekonomiler için olduğu gibi, Türk ekonomisi için de, sürdürülebilir kalkınma ve istihdam sağlamak açısından dış ticaretin çok büyük önem taşıdığı kuşkusuzdur. Ayrıca, geçtiğimiz yüzyılda dünya üzerinde hızla kalkınan ülkelerin ihracat fazlası sağlayanlar arasından çıktığını ve ülkemiz açısından da bu hususun hayati önem taşıdığını göz önünde bulundurarak, dış ticaret alanında faaliyet gösterenlerin, akademisyenlerin, öğrencilerin ve diğer tüm ilgililerin, uluslararası ve ulusal hukuki düzenlemelerden, uygulamalardan ve edinilen tecrübelerden en geniş şekilde bilgi edinmelerine yardımcı olmak arzusundayız.
Bu sitenin düzenlenmesinde, Bir kamu görevlisi olarak AB ve GATT ( sonraki DTÖ) konularında, daha sonra uluslararası ticari faaliyetlerimde ve nihayet son 13 yıldır çeşitli üniversitelerimizde verdiğim “ Uluslararası Ticaret Politikaları” dersimde edindiğim bilgi ve tecrübelerin büyük ölçüde etkisi olmuştur. 
Ekonominin tümünü, doğrudan veya dolaylı olarak ilgilendiren dış ticaret konularının kapsamlı bir şekilde incelenmesi mümkün değidir. Bu nedenle sitemizin gelişmesi için yazılarınıza ihtiyaç duymaktayız.
Bu çerçevede, sizleri araştırdığınız, incelediğiniz, bilgi ve tecrübe sahibi olduğunuz konuları dış ticaretle ilgili tüm kurum ve kişilerle paylaşmaya davet ediyoruz. Katkılarınızın hepimiz için çok yararlı olacağından ve bu bilgi paylaşımından sizin de yararlanacağınızdan kuşku duymuyoruz. Bu konudaki ayrıntılar “Katılmaya İlişkin Bilgiler” başlığı altında açıklanmıştır.
Teşekkür ve saygılarımızla
 

Paylaşın

İlişkili Makaleler

About Author

admin