TÜRKİYE’NİN  DÜNYA’DAKİ  YERİ 

Ocak 31, 2021

|

Kategori:

TÜRKİYE’NİN  DÜNYA’DAKİ  YERİ                                                                            İstanbul, 31.01 2020

Değerli Dostlar,

Dünya üzerinde 200’e yakın ülke var.  Bunlardan 27’ si Avrupa Birliği üyesi ilginç bir olgu ile karşılaştım. Bu olguyu ve bende  uyandırdığı düşünceleri sizlere iletmek isterim.  Bu çerçevede, birçok konuda ülkemizin  dünya genelinde % 1’in dolaylarında oranlara sahip olduğunu gözlemledim.  Buna göre Türkiye’nin dünya’daki yerinin ya da payının  %1 olarak değerlendirebileceğimizi düşünüyorum!

%1 oranı önemli bir siyasi ve ekonomik büyüklüğü ve gücü gösteriyor. Hem abartmamalı, hem de küçümsememeliyiz. Büyüklük ve gücümüzün farkında olmalıyız ama yeterli olmadığını da bilmeliyiz.  Öte yandan, farklı alanlar dikkate alındığında  % 1 oranının önem derecesi de  değişmektedir. Bazen  yeterli, başka bazı alanlarda da yetersiz görülebilecektir.

Bugün için dünyanın 19. büyük ekonomisine sahip olarak  G 20 grubu içinde yer alsak da bu durumumuzun kaybedilmesi ihtimali mevcuttur. Daha çok ülkemizin ve nüfusumuzun büyüklüğünün sonucu olan bu durum özde büyük önem sağlamasa da psikolojik açıdan olumlu . , hukukun üstünlüğü,  adalet, insan hakları, basın ve ifade özgürlüğü, şeffaflık, çevreye saygı,  eğitim ve insani gelişmişlik, sağlık hizmetleri, teknoloji gelişimi, güneş enerjisi, elektrik ve elektronik ürünler üretimi ve ihracatı,  tarım ve  temel gıda maddelerinde kendine yeterlik gibi konularda birçok yeterli düzeyde olduğumuz söylenemez. Uluslararası kurumlar tarafından yapılan ortaya konan veriler bu alanlarda 200 ülke arasında pek ön sıralarda yer alamadığımızı gösteriyor. Tüm bu alanlarda özel çaba göstermemiz gerekiyor. Başarılı olursak söz konusu %1’in  oranının daha yükseklere  ulaşacağına ve bunun için her türlü olanağa sahip olduğumuza inanıyorum.

Tüm dost ve arkadaşlarımın, çeşitli alanlarda neler yapılabileceğini değerlendirerek, halinde  bana bunların konular itibariyle derlenmesi, yararlı bir çalışma olabilecektir. Bu suretle, son aylarda evlere kapatılan, genellikle aktif hayattan ve siyasetten fiilen çekilmiş olan, 65 yaş üstündeki bizlerin ülkemizin sorunlarının çözümü ve atılım yapılması için neler düşündüğünü ve tasarladığını gösteren bir belge taslağı ortaya çıkabilir. Umarım bu önerim ilgi çeker.

Selam ve sevgilerimle,

İstemi Parman

DÜNYA VE TÜRKİYE İLE İLGİLİ TEMEL VERİLER

                                     NÜFUS (milyon)              YÜZÖLÇÜMÜ (km2)    NÜFUS YOĞUNLUĞU

DÜNYA                     7.673 m. % 100               148.740.000   % 100           52 kişi/km2

TÜRKİYE                        83 m. %   1.1                     783.000   % 0,52          106      “

  ÇİN                         1.395 m. % 18,2                  9.596.000   % 6,45          146     “

ABD                             330 m. %   4.3                  9.629.000   % 6.47           34     “

AB                                446 m. %   5,9                  4.476.000   % 3,00         117     “

Rusya 146m; 17.125 bin km2; 8,5 kişi/km2 ,  Brezilya 210 m; 8.515 bin km2; 25 kişi/km2,

Avustralya 25m; 7688 bin km2;  3,3  kişi/km2.  (TÜRKİYE Dünyada 36. Yüzölçümü  büyüklüğüne sahiptir)

ECONOMİ

                     GSYH (GDP)               KİŞİ BAŞI GELİR              İHRACAT               itHALAT       TİCARET DENGESİ                                     (milyar usd)           (nominal / PPP usd) *    (milyar usd)            (milyar usd)          (milyar usd)

 DÜNYA         87.800 % 100              11.442 / 16.924         18.708  % 100      19.048 % 100              – +

TÜRKİYE              761 % 0,87                9.126 / 28.424              172  % 0,87           201 % 0.92           – 29

ABD                21.345 % 24,3             65.297 = 65267            1.646 %  8,80       2.567 % 13,5          – 921

AB**              15.626 % 17,8             34.912 / 45.565              2.389 % 12,7          2.382 % 12,5          =

ÇİN                 14.417 % 16,4             10.262 / 16.830             2.499 % 13,4        2.078 % 10,9         + 421

ABD+AB +ÇİN 51.388 % 58,5                ———-                   6.534 % 34,9        7.027 % 36,9         —

Kaynak /  DB ve DTÖ/ ITC

Veriler 2019 yılına aittir.    Geçmiş ve gelecek yıllara ait veriler farklılıklar gösterebilir.

PPP  Satın alma gücü paritesine göre kişi başı gelir

** AB üyelerinin kendi arasındaki ticaret  dahil değildir. AB üyesi ülkelerin kendi aralarındaki ticaret dahil edilirse AB  dış ticareti hacmi 11.000 milyar doları aşmaktadır (dünya ticaretinin yaklaşık % 30’u).

EK BİLGİLER

TÜRKİYE dünyada  İHRACATTA  26,    İTHALATTA , 31. Sırada.

TÜRKİYE dünya’da en çok ticaret açığı veren 10. ülke  ( -29 myd)

TÜRKİYE’nin  CORONA’lı 2020 yılnda  genel  ihracatı 169,5, ithalatı ise 219,4 milyar usd  olmuş ve ticaret açığı, TL’nin değer kaybına rağmen 1 yıl önceki -29 milyardan -49,9 milyar dolara yükselmiştir.

TÜRKİYE 2019 yılında AB’nin ihracatında, ABD, İngiltere, Çin, İsviçre ve Rusya’dan sonra  6. Sırada ve Japonya, Kore, Brezilya, Hindistan, Avustralya ve Kanada gibi  ülkelerin önünde yer almaktadır.

TÜRKİYE, aynı şekilde, AB’ne en çok ihracat yapan ülkeler arasında, Çin, ABD, İngiltere, Rusya , İsviçre ve Japonya’dan sonra 7. Sırada yer alıyor ve  AB’ye Kore, Taiwan, Kanada, Hindistan, Brezilya gibi ülkelerden daha fazla ihracat yapıyor

2019 yılında, AB’ne ihracatımızın toplam ihracatımızdaki payı % 48’dir. İthalatımızın %37,3 ünü  ise   AB’den  yapıyoruz ve  AB ile ticaretimizde  7.273 my dolar fazla veriyoruz.

AB ile ilişkilerimizin ekonomik ve ticari öneminin yanı sıra siyasi açıdan da önemle değerlendirilmesi gerektiği de kuşkusuzdur.

En çok ticaret açığı verdiğimiz ülkeler ise b : Rusya, Çin ve ABD

Paylaşın

İlişkili Makaleler

CUMHURİYETİMİZİN İKİNCİ YÜZYILINA DAİR
14 Mayıs seçimleri: Yeni bir yol ayrımı

About Author

admin