Hizmet Ticareti

Şubat 2, 2014

|

Kategori:

Erhan KAMBER

  TANIMI 

1. ULUSLARARASI TİCARETTE VE AVRUPA BİRLİĞİ’NDE “HİZMET”

Hizmetler her türlü ekonomik faaliyetin yerine getirilmesinde hayati bir rol oynamaktadır. Sektörün kapsadığı faaliyetler geniş bir alanı kapsamaktadır. Sektörün içeriğinde danışmanlık, mühendislik, ulaştırma, yazılım, sağlık, eğitim gibi alan sektörün içinde yer almaktadır. Taşımacılık, iletişim, finans gibi altyapı hizmetleri herhangi bir işletme için destek sağlarken, eğitim, sağlık ve eğlence hizmetleri firmalara kaliteli işgücü sağlanması açısından etkili olmaktadır.

Kamu hizmetlerinin kalitesi, firmaların faaliyette bulunduğu ticari çevrenin etkinliğini etkilerken,

profesyonel hizmetler ise firmaların rekabet gücünü artırıcı etki yaratmaktadır.

Dijital ekonomi sadece e-ticaret olanağı yarattığı için değil, aynı zamanda Internet

ortamının sınırı bulunmayan bir pazar yeri oluşturması nedeniyle de hizmet

firmalarına bir çok olanak sunmaktadır.

Hizmetleri mallardan ayıran temel özellikler; saklanamaz olmaları ve fiziksel

varlıklarının söz konusu olmamasıdır.

Hizmet ticaretinde bir çok durumda hizmeti sunan ile hizmetten yararlananın aynı

anda aynı yerde olması gerekmektedir. Bu nedenle hizmet ticaretinde 4 seçeneğin

bulunduğu söylenebilir. Bunlar;

Paylaşın

İlişkili Makaleler

About Author

admin