BAŞLARKEN

Son 60 yıllık sürede, Dünya ticaret hacmi, Dünya ekonomisinden  daha hızlı  artış göstermiştir.  Söz konusu hızlı artış dış ticareti bazı ülke ekonomilerinin en önemli unsurlarından biri haline getirmiştir. Türkiye de bu ülkelerden biridir. Gerçekten, dış ticaret hacmimizin büyüklüğü GSYH rakamlarımızın [...]

Tez, Araştırma, İnceleme ve [...]

AB

Avrupa Birliği Dış Ticaret Politikaları
Fatih Aydın

Avrupa Birliği’nin (AB) Ortak Ticaret Politikası, birbirini tamamlayan iç (malların serbest dolaşımı) ve dış (ortak dış ticaret politikası) düzenlemelerden oluşmaktadır. İç düzenlemelerin doğal bir sonucu olarak ortaya çıkan dış düzenlemeler, üye ülkelerin üçüncü ülkelere karsı ortak bir politika sürdürmesi ve [...]

Türkiye

    Dünya ticaret Örgütü’nün temel amacı uluslar arası ticaret’in geliştirilerek refah’a  ve barışa  katkıda bulunulmasıdır. Bu çerçevede, gümrük vergilerinin azaltılması, miktar  kısıtlamalarının kaldırılması öngörülmüştür.  Buna ilaveten  özel durumlarda ortaya çıkabilecek iktisadi [...]

DTÖ

GİRİŞ GATT’ın yürürlüğe girdiği 1947 yılından sonra, uluslar arası diş ticaret hacminde önemli artışlar olmuştur. Taraf  ülkeler arasında 7 kez yapılan ticaret müzakerelerinde sağlanan gümrük indirimlerinden tüm üyelerin yararlanması, miktar kısıtlamaların [...]

İstemi PARMAN   DTÖ’nün [...]

Dünya Ticaret Örgütü

        [...]

Ülkeler

The Report: Indonesia 2019The Indonesian economy had a strong year in 2018, with growth of 5.2% marking the fastest pace in half a decade. This came on the back of robust [...]

OBG Reports <updates@oxfordbusinessgroup-mail.com> Abonelikten çık 27 [...]

OGB 2018 DJIBOUTI Raporu [...]

Genel

  Bekir ÖZBULUT    İÇİNDEKİLER  Sayfa No.  GİRİŞ  1. Ödemeler Dengesinin Tanımı                                : ………………. 3   2. Ödemeler Dengesinin Alt Hesaplar                   : [...]

Mal ve Sektörler

The Report: Qatar 2019 Its relatively small population and status as the world’s biggest gas exporter have helped Qatar become the richest country globally in terms of GDP per capita, which [...]

Makaleler

DOĞU AKDENİZ ENERJİ KAYNAKLARI TÜRKİYE, KKTC VE AVRUPA BİRLİĞİ

DOĞU AKDENİZ ENERJİ KAYNAKLARITÜRKİYE, KKTC VE AVRUPA BİRLİĞİ İstemi Parman 13/06/2019 I. Herşeyden önce hukuk mantığı açısından çelişkili bir durum dikkati çekiyor :Kıbrıs cumhuriyetini kuran anlaşmalar halen yürürlükte mi, değil mi?– Yürürlükte ise, [...]

Other Categories