BAŞLARKEN

Son 60 yıllık sürede, Dünya ticaret hacmi, Dünya ekonomisinden  daha hızlı  artış göstermiştir.  Söz konusu hızlı artış dış ticareti bazı ülke ekonomilerinin en önemli unsurlarından biri haline getirmiştir. Türkiye de bu ülkelerden biridir. Gerçekten, dış ticaret hacmimizin büyüklüğü GSYH rakamlarımızın [...]

Tez, Araştırma, İnceleme ve [...]

AB

Avrupa Birliği Dış Ticaret Politikaları
Fatih Aydın

Avrupa Birliği’nin (AB) Ortak Ticaret Politikası, birbirini tamamlayan iç (malların serbest dolaşımı) ve dış (ortak dış ticaret politikası) düzenlemelerden oluşmaktadır. İç düzenlemelerin doğal bir sonucu olarak ortaya çıkan dış düzenlemeler, üye ülkelerin üçüncü ülkelere karsı ortak bir politika sürdürmesi ve [...]

Türkiye

    Dünya ticaret Örgütü’nün temel amacı uluslar arası ticaret’in geliştirilerek refah’a  ve barışa  katkıda bulunulmasıdır. Bu çerçevede, gümrük vergilerinin azaltılması, miktar  kısıtlamalarının kaldırılması öngörülmüştür.  Buna ilaveten  özel durumlarda ortaya çıkabilecek iktisadi [...]

DTÖ

GİRİŞ GATT’ın yürürlüğe girdiği 1947 yılından sonra, uluslar arası diş ticaret hacminde önemli artışlar olmuştur. Taraf  ülkeler arasında 7 kez yapılan ticaret müzakerelerinde sağlanan gümrük indirimlerinden tüm üyelerin yararlanması, miktar kısıtlamaların [...]

İstemi PARMAN   DTÖ’nün [...]

Dünya Ticaret Örgütü

        [...]

Ülkeler

OGB 2018 DJIBOUTI Raporu için tıklayınız [...]

Zengin petrol yataklarına sahip [...]

OBG 2018 Dubai için [...]

Genel

  Bekir ÖZBULUT    İÇİNDEKİLER  Sayfa No.  GİRİŞ  1. Ödemeler Dengesinin Tanımı                                : ………………. 3   2. Ödemeler Dengesinin Alt Hesaplar                   : [...]

Mal ve Sektörler

HASAN BARDAKÇI Türkiye, nükleer, termik ya da hidroelektrik santralleri inşasına  büyük önem  vermektedir. Bugün çok açık görülüyor ki, devlet neredeyse bütün politikalarını enerji temini üzerine kurmuş durumdadır. Gerek Kuzey Irak  bölgesi petrollerine, gerek Azerbaycan petrol ve doğal [...]

Makaleler

 DIŞ TİCARET AÇIĞI, SERBESTLİK VE YENİ KORUMACILIK ***OKUYUCUNUN ÖZELLİKLE DİKKATİNE *** AŞAĞIDAKİ YAZI 2005 YILINDA YAZILMIŞ VE O TARİHLERDE BAZI DOSTLARA DAHA SONRA DA ÖĞRENCİLERİME SERVİS EDİLMİŞTİ. ARADAN GEÇEN 13 YILLIK [...]

Other Categories