BAŞLARKEN

Son 60 yıllık sürede, Dünya ticaret hacmi, Dünya ekonomisinden  daha hızlı  artış göstermiştir.  Söz konusu hızlı artış dış ticareti bazı ülke ekonomilerinin en önemli unsurlarından biri haline getirmiştir. Türkiye de bu ülkelerden biridir. Gerçekten, dış ticaret hacmimizin büyüklüğü GSYH rakamlarımızın [...]

Tez, Araştırma, İnceleme ve [...]

AB

Avrupa Birliği Dış Ticaret Politikaları
Fatih Aydın

Avrupa Birliği’nin (AB) Ortak Ticaret Politikası, birbirini tamamlayan iç (malların serbest dolaşımı) ve dış (ortak dış ticaret politikası) düzenlemelerden oluşmaktadır. İç düzenlemelerin doğal bir sonucu olarak ortaya çıkan dış düzenlemeler, üye ülkelerin üçüncü ülkelere karsı ortak bir politika sürdürmesi ve [...]

Türkiye

    Dünya ticaret Örgütü’nün temel amacı uluslar arası ticaret’in geliştirilerek refah’a  ve barışa  katkıda bulunulmasıdır. Bu çerçevede, gümrük vergilerinin azaltılması, miktar  kısıtlamalarının kaldırılması öngörülmüştür.  Buna ilaveten  özel durumlarda ortaya çıkabilecek iktisadi [...]

DTÖ

GİRİŞ GATT’ın yürürlüğe girdiği 1947 yılından sonra, uluslar arası diş ticaret hacminde önemli artışlar olmuştur. Taraf  ülkeler arasında 7 kez yapılan ticaret müzakerelerinde sağlanan gümrük indirimlerinden tüm üyelerin yararlanması, miktar kısıtlamaların [...]

İstemi PARMAN   DTÖ’nün [...]

Dünya Ticaret Örgütü

        [...]

Ülkeler

OBG Reports <updates@oxfordbusinessgroup-mail.com> Abonelikten çık 27 Mart Çar 01:00 Yanıtla Alıcı: ben Report Launch The Report: Sri Lanka 2019 Our 2019 report on Sri Lanka‘s economy is now available in your library The report explores: How [...]

OGB 2018 DJIBOUTI Raporu [...]

Zengin petrol yataklarına sahip [...]

Genel

  Bekir ÖZBULUT    İÇİNDEKİLER  Sayfa No.  GİRİŞ  1. Ödemeler Dengesinin Tanımı                                : ………………. 3   2. Ödemeler Dengesinin Alt Hesaplar                   : [...]

Mal ve Sektörler

HASAN BARDAKÇI Türkiye, nükleer, termik ya da hidroelektrik santralleri inşasına  büyük önem  vermektedir. Bugün çok açık görülüyor ki, devlet neredeyse bütün politikalarını enerji temini üzerine kurmuş durumdadır. Gerek Kuzey Irak  bölgesi petrollerine, gerek Azerbaycan petrol ve doğal [...]

Makaleler

 İstemi Parman 2005 ( ve Eylül 2018 )                                    DIŞ TİCARET AÇIĞI, SERBESTLİK VE YENİ KORUMACILIK [...]

Other Categories